SATOSHI OKADA
ARCHITECTS

UNA COLLINA DI VENEZIA main

UNA COLLINA DI VENEZIA

LOCATION
Venezia, Italy
PROGRAM
Public space
LEAD ARCHITECT
Satoshi Okada
TEAM
Hitoshi Kizawa,Jun Takahashi,Kazuhide Takeike,Tsuneyuki Toyoda,Tatsui Mure

To Page Top